• info@nnconsulting.cat

NN som una consultoria de comerç exterior especialitzada en internacionalització de pimes. Si vols iniciar el procés d’exportació de la teva empresa i consolidar-a nivell internacional, t’oferim un acompanyament en el procés d’exportació per incrementar les vendes a l’exterior.

Assesor acreditat AccióAssessora acreditada per ACCIÓ.
Núria Escofet Gárate esta acreditada com Assessora d’ACCIÓ.

¿Vols exportar?

1 PLA PERSONALITZAT PER A LA INTRODUCCIÓ ALS MERCATS INTERNACIONALS

 • Desenvolupament del Diagnòstic d’Exportació per analitzar amb la Pime la capacitat d’exportació.
 • Disseny i preparació del Pla d’Acció Internacional per a Pimes.
 • Selecció dels mercats prioritaris segons l’empresa i el producte a comercialitzar.
 • Selecció de la via d’entrada a cada mercat.
 • Preparació d’un pressupost per l’exportació.
 • Estudi de mercat adaptat a les necessitats de les empreses.

2 EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN COMERCIAL TANTO NACIONAL COMO INTERNACIONAL

Externalización del Departamento de ventas nacional e internacional para ayudar a mejorar las ventas

SOMOS TU DEPARTAMENTO COMERCIAL NACIONAL E INTERNACIONAL

  • Externalització del Departament de vendes nacional i internacional per ajudar a millorar les vendes.
  • Desenvolupament de totes les accions que suposa un departament comercial: seguiment comercial directe amb potencials clients, negociació i seguiment dels actuals clients. Tancament d’operacions, tramitació de la documentació, certificació del producte, requeriments específics de cada mercat.
  • Preparació i assistència a fires nacionals i internacionals, viatges comercials i reunions a l’empresa.
  • Anàlisi i adaptació del material publicitari (pàgina web, catàlegs, xarxes socials, entre d’altres).
  • Assessorament de mètodes de cobrament internacional segons cada cas, per assegurar el cobrament en tot moment.
  • Realització de campanyes de màrqueting en línia.

L’OBJECTIU PRINCIPAL ÉS PROPORCIONAR UN ACOMPANYAMENT I GESTIÓ QUALIFICADA, ADAPTADA A CADA EMPRESA, PERQUÈ PUGUIN COMERCIALITZAR I EXPORTAR ELS SEUS PRODUCTES O SERVEIS CAP A NOUS MERCATS.

També realitzem:

 • Assessorament en comerç internacional per a Pimes i emprenedors.
 • Llistats de contacte i base de dades.
 • Agendes comercials i missions comercials en destinació.
 • Preparació de fires: acompanyem en la preparació i desenvolupament de la fira internacional.
 • Formació en comerç internacional “in-company”.