• info@nnconsulting.cat

SERVEI COMPTABILITAT: suport o externalització de la Gestió Comptable

 • Revisió de la comptabilitat per verificar si és veraç
 • Adequació del PGC utilitzat a la realitat de l’empresa
 • Realització de la comptabilitat
 • Elaboració dels impostos trimestrals i anuals
 • Preparació de tancaments trimestrals i anuals
 • Comptabilitat de Costos

Assesor acreditat AccióAssessor acreditat per ACCIÓ.
Ignasi Fauri Padró esta acreditat com Assessora d’ACCIÓ.

Convertim la vostre comptabilitat en una eina útil per l’empresa

SERVEI ADMINISTRACIÓ: suport o externalització de la Gestió Administrativa

 • Facturació: control dels ingressos i despeses de l’empresa. Emissió/Recepció, control i registre de les factures.
 • Cobraments/Pagaments: Preparació de remeses de cobraments i pagaments. Control i optimització dels fluxes de caixa.
 • Gestió documental: tant físic com digital

Us ajudem a administrar els vostres diners

 

Servei Acompanyament Gerencial:

Contestem a les preguntes

¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos?

 • Anàlisi exhaustiu. Analitzem les àrees de comptabilitat, administració, producció i comercial, així com la situació financera i patrimonial i els recursos humans de l’empresa On estem?
 • Valoració amb la Gerència de l’empresa de l’anàlisi realitzat. Per què estem aquí?
 • Elaboració i execució del Pressupost de Gestió. Ho fem per i amb vosaltres. On anem?

El millor per arribar a un lloc és saber cap a on vas.